Get Adobe Flash player
Strona główna O szkole Historia powstania

Nasze Gimnazjum powstało we wrześniu 1999r. Od tego momentu dyrektorem placówki była pani Lucyna Dymerska. Z jej inicjatywy podjęto starania o wybór patrona szkoły, który stanowiłby wzorzec osobowy dla wychowanków. Młodzież wybrała postać Jana Pawła II. 16 października 2001r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Gminy Mały Płock, poświęcił biskup łomżyński Stanisław Stefanek. Odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez Przewodniczącego ówczesnej Rady Gminy, Józefa Dymerskiego.

W  szkole funkcjonuje 7 oddziałów, w których uczy się 153 uczniów. Funkcję Dyrektora gimnazjum pełni Pani Edyta Cwalina. Większość nauczycieli posiada podwójne kwalifikacje. Prowadzone są zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań: plastyczne, matematyczne, historyczne, SKS, Koło Młodego Technika, Koło inicjatywności i przedsiębiorczości, Koło świadomości i ekspresji kulturalnej i inne. Młodzież uczy się dwóch języków zachodnioeuropejskich: angielskiego i niemieckiego. Szkoła posiada salę gimnastyczną, siłownię, dwie sale komputerowe. Jako laureaci  konkursu Prezydenta RP - "Pracownia za pomysł" otrzymaliśmy pracownię multimedialną doskonale wyposażoną przez Hewlett Packard Polska. W szkole propagowane są zachowania proekologiczne i humanitarne poprzez udział w corocznych akacjach "Góra Grosza", "Noworoczny Dar Serca". W szkole działa koło Caritas, którego członkowie przeprowadzają akcje mające na celu wspieranie potrzebujących. Pracownicy szkoły, we współpracy z lokalnymi władzami, podejmują działania zmierzające do materialnego wzbogacenia placówki, np. poprzez realizację projektów współfinansowanych przez organizacje pozarządowe, czy też ze środków Unii Europejskiej.