Get Adobe Flash player
Strona główna Dzień Książki

Cele Projektu:

  1. Promocja książki i czytelnictwa,
  2. Aktywizacja Samorządu  Uczniowskiego oraz Klubu Rękodzieła Artystycznego,
  3. Zachęcanie uczniów do zbierania lektur na potrzeby biblioteki szkolnej,
  4. Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi

W przygotowanie i przeprowadzenie projektu zaangażowali się:

  1. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego z opiekunem,
  2. Uczniowie Klubu Rękodzieła Artystycznego z opiekunem,
  3. Biblioteka Szkolna,
  4. Nauczyciele języka polskiego,
  5. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku.

Przygotowanie projektu - 09.03.2009 - 17.03.2009

Loteria fantowa - 18.03.2009 -20.03.2009

Konkurs na najciekawszą recenzję książki - 25.03.2009 - 31.03. 2009

Ogłoszenie wyników konkursu - 06.04.2009

Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku oraz Klub Rękodzieła Artystycznego działający przy gimnazjum zaplanowały oraz przeprowadziły loterię fantową mającą na celu pozyskanie książek do biblioteki szkolnej.

Warunkiem wzięcia udziału w loterii było przekazanie dowolnej książki do biblioteki, fanty w loterii stanowiły prace klubowiczów, tj.: wyroby z koralików, biżuteria z koralików, kwiaty z bibuły oraz słodycze. Miejscem prowadzenia loterii była Biblioteka Gimnazjum im.  Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku. W rezultacie udało się zgromadzić 140 książek, które zostały na stałe wpisane do Księgozbioru Biblioteki. Po zakończeniu loterii uczniowie mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszą recenzje książki. Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli języka polskiego. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane na gazetce ściennej w bibliotece, natomiast zwycięzcy otrzymali nagrody.

Dorota Szymańska - Sobieska ? opiekun Samorządu Uczniowskiego

Wioletta Kosiewicz ? opiekun Klubu Rękodzieła Artystycznego