Get Adobe Flash player
Strona główna Biblioteka Nasze działania

Mały Płock, 08.12.2016r.

 

Konkursu wiedzy

o życiu i twórczości Erica Emmanuela Schmitta

 

Konkurs: Eric Emmanuel Schmitt- życie i twórczość - organizowany był 5 grudnia przez bibliotekę oraz n-li j. polskiego. Przystąpili do niego wszyscy chętni gimnazjaliści. Uczestnicy  rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych i otwartych. W konkursie należało wykazać się wiedzą na temat życia i twórczości autora.

Celem konkursu było:

-  rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

-  rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich,

- utrwalanie wiadomości biograficznych,

- bogacenie zasobu słownictwa,

- pogłębianie płynności językowej

- zdrowa rywalizacja.

Zwycięzcą konkursu została uczennica kl Ib Zuzanna Wojewoda osiągając wynik 13 punktów na 24 możliwe do zdobycia

 

Więcej…

Mały Płock, 12.12.2016r.

Konkurs wiedzy  "Tradycje świąt Bożego Narodzenia"

Organizatorem Konkursu   był n-l bibliotekarz oraz n-l świetlicy szkolnej.

Został on przeprowadzony 07 XII 2016r.

Uczestnikami byli uczniowie  gimnazjum- reprezentanci każdej  klasy.

 

Celem konkursu było:

  • gromadzenie, selekcjonowanie informacji na temat Świąt Bożego Narodzenia .
  • pogłębienie i przypomnienie poznanych wcześniej wiadomości związanych z polskimi i zagranicznymi zwyczajami i tradycjami bożonarodzeniowymi.
  • rozwijanie umiejętności partnerskiej rywalizacji

Zwycięzcą konkursu została Martyna Chrostowska osiągając wynik 27punktów na 30 możliwych do zdobycia

Więcej…

Mały Płock, 12.10.2016r.

 

Konkursu multimedialny

"Małgorzata Musierowicz - autorka książek dla młodzieży"

 

Konkurs został zorganizowany przez n-la bibliotekarza, oraz n-la informatyki. Podsumowanie jego nastąpiło 10 października. Udział wzięli wszyscy chętni gimnazjaliści.

Celem konkursu było:

-doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną

-doskonalenie gromadzenia, selekcjonowania oraz opracowywania niezbędnych informacji

-  rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

-  rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich,

- utrwalanie wiadomości biograficznych,

- zdrowa rywalizacja.

 

Więcej…

Mały Płock, 13.01.2017r.

 

Konkurs multimedialny  "Autor książek dla młodzieży"

 

Konkurs został zorganizowany przez n-la bibliotekarza, oraz n-la informatyki. Podsumowanie konkursu nastąpiło 13 stycznia 2017r. Udział wzięli wszyscy chętni gimnazjaliści.

Celem konkursu było:

-doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną

-doskonalenie gromadzenia, selekcjonowania oraz opracowywania niezbędnych informacji

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

- promocja czytelnictwa,

- utrwalanie wiadomości biograficznych,

- zdrowa rywalizacja.

 

Uczestnicy  w wyznaczonym terminie mieli przygotować prezentacje multimedialne promujące literaturę dla młodzieży. Zdaniem organizatorów najciekawszą okazała się praca przygotowana przez Annę Biedrzycką - uczennicę klasy IIa.

 

Więcej…

Włączenie się w organizację Dożynek Gminnych:

W dniach 9-11 IX pod opieką n-l  świetlicy oraz n-l bibliotekarza Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku uczniowie przygotowywali dekoracje towarzyszące obchodom Dożynek  Gminnych. Efektem pracy były wykonane ze słomy kukły imitujące ?Rodzinę Żniwiarzy" z akcesoriami,, które witały uczestników imprezy dożynkowej oraz gości odwiedzających Mały Płock w dniu 11 września.

Więcej…